Què es Nova Política Primàries

Nova Política - Nova Primàries és un moviment polític català que té com a objectiu la independència de Catalunya i la resta dels Països Catalans amb voluntat que cadascun exerceixi la seva autodeterminació política. Creat el 2019, mitjançant una associació, com a expressió política de les consultes sobre la independència del període 2009-2011, Nova Política - Nova Primàries considera que Catalunya és una nació que té reconegut el seu dret a l’autodeterminació, el qual va exercir de forma legítima el 1r d’octubre del 2017 i amb el resultat de voler-se constituir com un estat independent.

Nova Política - Nova Primàries proposa de canalitzar políticament i efectiva la voluntat del poble de Catalunya i situar una majoria de diputats al Parlament de Catalunya disposats a proclamar i defensar la independència del país. Nova Política - Nova Primàries treballarà incansablement perquè aquest objectiu s’assoleixi al més aviat possible.

Nova Política - Nova Primàries entén que per assolir aquest objectiu cal un canvi de la cultura política global a tota la nació i que, per tant, aquest canvi ha d’arribar a tots els espais de poder institucional. Així, Nova Política - Nova Primàries considera que els ajuntaments també són part de les institucions de Catalunya i, consegüentment, cal també tenir-hi representació política. Per això també presentarà tantes candidatures com sigui possible a les eleccions municipals.

La visió política de Nova Política - Nova Primàries es vol refractària als interessos partidistes, i per això els reglaments que ens organitzen obren els mecanismes de participació i permeten de triar les candidatures electorals amb tots els ciutadans que hi vulguin participar, alhora que permeten fiscalitzar les seves decisions amb democràcia directa, evitant els pactes als despatxos, els patrocinis amb interessos foscos o la influència no explicitada dels consells d'administració empresarials.

Nova Política - Nova Primàries és un moviment de base. Nova Política - Nova Primàries confecciona les llistes electorals al Parlament de Catalunya a través de processos d'elecció i ordenament de candidats oberts i transparents. Els electors són els responsables d’escollir sota el principi "d’un home un vot" els candidats i eventuals representants polítics. Aquest procedir és la base de la proposta política i és una condició indispensable i irrenunciable de l’acció política de Nova Política - Nova Primàries. Així, entenem que el poder últim i decisori del moviment és en mans dels electors i per això des del primer moment treballem per tal que els reglaments incorporin en el seu articulat aquest principi. Per a Nova Política - Nova Primàries aquesta és la millor manera d'exercir de forma contínua el control i la fiscalització dels candidats, i poder manllevar-los del seu mandat si la comunitat d’electors creu que no ha exercit les seves responsabilitats de forma correcta i d’acord amb els compromisos de la campanya i el principi de lluitar per la independència del país.


ORGANITZACIÓ


Sobre els principis de democràcia directa i llistes obertes, Nova Política - Nova Primàries és un sistema d’organització política fonamentat en els valors de la transparència i la igualtat d'oportunitats amb l’únic objectiu de fer la independència i al servei de tota persona independentista que vulgui ser candidat o decidir la llista electoral amb el seu vot vinculant.

A nivell legal, el projecte polític té dues estructures legals. D’una banda, Nova Política - Nova Primàries pren cos en forma d’associació, i té el web general al domini https://novapolitica.cat/.

L'Associació Nova Política consta d’un Secretariat Nacional format per un màxim de trenta secretaris nacionals elegits per sufragi universal que coordina tots els aspectes de les eleccions primàries, de la gestió dels seus recursos i de la funció de fiscalització dels càrrecs electes.

SECRETARIAT (Provisional)


Violeta Gràcia - Presidenta
Cristina Farran - Secretària
Quim Oliveras 
Diana Coromines 
Daniel M. Castillo

PROMOTORS


Roc Costa
Roger Mallola
Anton Zea

L’Associació Nova Política se sustenta amb els donatius dels associats i simpatitzants i no rep cap mena de finançament públic.

De l’altra, el projecte polític disposa d’un partit polític legalment registrat que serveix a la comunitat de Nova Política - Nova Primàries per poder-se presentar a les diverses eleccions on hi és convocada la ciutadania de Catalunya. Aquest partit rep el nom de Nova Política Primàries https://www.novaprimaries.cat, i és el lloc de la xarxa que fa de nucli de les candidatures que es presenten en els diversos processos electorals. Això no obstant, d'acord amb el reglament de les primàries, les candidatures es poden constituir mitjançant coalicions de partits, les quals dependran dels mateixos resultats de les eleccions primàries.

CONTACTE


La informació de contacte és la següent:

Tel. 648 81 44 61
Tel. 677 23 04 06

Correu electrònic: info@novapolitica.cat